حمل و نقل بین‌المللی بار هوایی

ارسال فریت مسافری و بار تجاری به تمام نقاط دنیا و بالعکس

حمل نقل هوایی

حمل هوایی بهترین گزینه از نظر زمان و ایمنی است. دراین نوع حمل بسته به نوع قرارداد حمل (اینکوترمز) و مشخصات کالا قیمت پیشنهادی تعیین می گردد.

جزییاتـــ

حمل و نقل دریایی

در تجارت بین الملل حمل دریایی اصولا روشی مقرون به صرفه جهت صادرات و واردات به صاحبین کالا پیشنهاد می گردد.

جزییاتـــ

حمل و نقل زمینی

روش حمل زمینی برای محمولات حجیم که در عین حال بحث زمان بندی نیز مطرح می باشد، پیشنهاد می گردد. .

جزییاتـــ

دربــاره مـــا

حمل هوایی بهترین گزینه از نظر زمان و ایمنی است. دراین نوع حمل بسته به نوع قرارداد حمل (اینکوترمز) و مشخصات کالا قیمت پیشنهادی تعیین می گردد حمل هوایی بهترین گزینه از نظر زمان و ایمنی است. دراین نوع حمل بسته به نوع قرارداد حمل (اینکوترمز) و مشخصات کالا قیمت پیشنهادی تعیین می گردد

افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه ها

اخبار و دانستنی ها

WE PROVIDE INTERNATIONAL FREIGHT &

LOGISTICS SERVICE WORLD WIDE

افتخار همکاری با برترین ها را داشتیم