logo

سپهر بار سهند ؛ شرکت بین المللی حمل بار

ارسال بارهوایی فرودگاه شیراز

ارسال بارهوایی فرودگاه شیراز

ارسال بارهوایی فرودگاه شیراز ، یکی از خدمات مهم برای افرادی است که تصمیم به مهاجرت دارند یا می خواهند لوازم و اثاثیه های خود را به شهر یا کشور مقصد، با هزینه ای بسیار کم ارسال کنند. شرکت فریت بار و کارگو سپهربار سهند، در زمینه های بسته بندی تخصصی بار، فریت بار مسافری […]