امروز پنج شنبه 13 بهمن 1401

تشریفات گمرکی


یکی از ارگان هایی که نقس اساسی در پروسه صادرات و واردات را دارد گمرک می باشد.

امور گمرکی شامل کلیه قواعد و قوانینی است که فرد صادرکننده/ واردکننده باید برای کالای خود درنظر گرفته و انجام دهد.

برای این مقوله ابتدا باید ماهیت اصلی کالا مشخص شود و قبل از اقدام به صادرات یا واردات باید قوانین گمرک مربوط به آن کالا برسی گردد و اطمینان حاصل شود که ممنوعیتی در خصوص آن کالا وجود نداشته باشد.

در گام بعد باید متناسب با کالا تمامی مجوز های سازمان های مربوطه، گواهی سلامت، گواهی مبدا، گواهی قرنطینه، پروفرما و.... تهیه و ارائه گردد.

پس از این مرحله متوان برای اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش ونیز ادامه انجام امور گمرکی اقدام کرد.