امروز پنج شنبه 13 بهمن 1401

حمل کالای خطرناک


کالای خطرناک به کالایی گفته میشود که برای مسافرین، خدمه، هواپیما و بار های هواپیما ایجاد خطر و مشکل کند.

کالاهای خطرناک در 9 کلاس دسته بندی میشود:

  1. 1. مواد منفجره – Explosives
  2. 2. گازها – Gases
  3. 3. مایعات قابل اشتعال - Flammable Liquids
  4. 4. جامدات قابل اشتعال - Flammable Solids
  5. 5. مواد اکسید کننده - Oxidizing Substances
  6. 6. مواد سمی و عفونی - Toxic & Infectious Substances
  7. 7. مواد رادیو اکتیو - Radioactive Material
  8. 8. مواد خورنده – Corrosive
  9. 9. مواد و موارد خطرناک دیگر - Miscellaneous Dangerous Goods

 

برای ارسال کالاهای خطرناک ابتدا باید نوع کالا، کلاس و نوع خطر آن به صورت کامل و دقیق مشخص شود و طبق اطلاعات و همچنین ظوابط کشور ها و شرکت حمل کننده مجوز های لازم تهیه گردد.

 

بسته بندی کالاهای خطرناک نیز شرایط و ظوابط مخصوص به خود را داراست که فرستنده ملزم به رعایت می باشد.