امروز دوشنبه 5 آبان 1399

حمل و نقل بین‌المللی بار هوایی

ارسال فریت مسافری و بار تجاری به تمام نقاط دنیا و بالعکس

اخبار و دانستنی ها

خدمات ارائه شده

دربــاره مـــا

حمل هوایی بهترین گزینه از نظر زمان و ایمنی است. دراین نوع حمل بسته به نوع قرارداد حمل (اینکوترمز) و مشخصات کالا قیمت پیشنهادی تعیین می گردد حمل هوایی بهترین گزینه از نظر زمان و ایمنی است. دراین نوع حمل بسته به نوع قرارداد حمل (اینکوترمز) و مشخصات کالا قیمت پیشنهادی تعیین می گردد

افتخارات و گواهینامه ها
افتخارات و گواهینامه هافریت بار

مسافران محترم می‌توانند پس از دریافت بلیط و مسافرانی که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند می‌توانند علاوه بر بار همراه مازاد، بار همراه یا اضافه بار خود را فریت نمایند.

جزییاتـــ

حمل نقل هوایی

حمل هوایی بهترین گزینه از نظر زمان و ایمنی است. دراین نوع حمل بسته به نوع قرارداد حمل (اینکوترمز) و مشخصات کالا قیمت پیشنهادی تعیین می گردد.

جزییاتـــ

حمل و نقل دریایی

در تجارت بین الملل حمل دریایی اصولا روشی مقرون به صرفه جهت صادرات و واردات به صاحبین کالا پیشنهاد می گردد.

جزییاتـــ

حمل و نقل زمینی

روش حمل زمینی برای محمولات حجیم که در عین حال بحث زمان بندی نیز مطرح می باشد، پیشنهاد می گردد. .

جزییاتـــWE PROVIDE INTERNATIONAL FREIGHT &

LOGISTICS SERVICE WORLD WIDE

افتخار همکاری با برترین ها را داشتیم